Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla získávají energii z okolního prostředí, může to být voda nebo vzduch a pak ji předávají dál. Toto zařízení dovede ušetřit výdaje spojené s vytápěním a pokryje většinu energetické potřeby domu. Pracuje tak, že odebírá energii zvenčí a uvnitř domu vydává teplo.

Počáteční investice do tepelného čerpadla je sice poměrně vysoká, ale každopádně návratná. Při současných cenách za energii, je návratnost přibližně 8 let.

Pořízení tepelného čerpadla znamená úsporu provozních nákladů. Aby tomu ale tak bylo, je třeba zvolit nejen správný typ tepelného čerpadla, ale také jeho zapojení. Proto je vhodné se obrátit na odborníka, jinak se může stát, že za provoz budete zbytečně platit velké sumy.