Fotovoltaické systémy

Fotovoltaika v současné době patří mezi nejrychleji rostoucí energetické odvětví, neboť využívání solární energie je velmi perspektivní alternativní zdroj. Celý systém přeměňuje díky fotovoltaickým článkům solární energii na energii elektrickou.Články mají jednak z vrchu krycí plochu a ze spodu pevnou desku. Horní krycí plocha je vyrobena z materiálu, který dosahuje vysokéúčinnosti v  pohlcování slunečního svitu a zároveň poskytuje ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Existují dva typy fotovoltaických solárních systémů a to solární systém zapojený do sítě, kde vyprodukovaná energie je dodávána do rozvodné sítě. Druhým typem je ostrovní solární systém, kde fotovoltaické sluneční systémy nejsou napojeny na rozvodnou síť.Fotovoltaika je pak výhodná především v odlehlých místech nebo při malé spotřebě energie a zejména při požadavku bezobslužného provozu. Další výhodou je, že nezatěžuje životní prostředí hlukem a nečistotami.

Naším dodavatelem je LOMINA AG.

Výrobce SOLTARO je sloučen do skupiny WATTSONIC, výroba zůstává ve stejné kvalitě ve stejných prostorách se stejným vedením výroby.
Níže najdete aktualizované katalogy produktů které společně se Švýcarskou firmou LOMINA AG distribuujeme v ČR.