Elektronické zabezpečení staveb ( EZS a EPS)

Požáry mohou způsobit velké ztráty na životech a majetku. Aby toto riziko bylo minimalizováno je vhodným zabezpečením instalace elektronické požárnísignalizace EPS, která řeší ochranu objektu před požárem. Tento systém zajišťuje rychlou identifikaci a lokalizuje vznik požáru již v počátečním stádiu hoření. V dnešní době jsou systémy EPS standardem vybavení budov a v mnoha případech jsou i povinností při dodržování předpisů a norem.

Elektronická zabezpečovací signalizace EZS je určena pro střežení všech typů objektů proti vniknutí zvenčí. Prakticky se jedná o ochranu majetkových nebo i jiných hodnot před odcizením, poškozením nebo jiným narušením. Dnešní doba vyžaduje nutnost ochrany majetku a důležitých dat, proto se tyto systémy stávají nejen součástí státních i firemních budov, ale i bytových objektů.