Elektroinstalace

Provádíme rekonstrukci stávající elektroinstalace, zajistíme i novou instalaci v rodinných, bytových i komerčních domech. Spolehlivě provedeme připojení domácích elektrických spotřebičů a přístrojů (varné desky, digestoře apod.).

Elektroinstalace v každém domě musí být hlavně bezpečná, musí být ale i nenápadná, aby nerušila celkový vzhled daného prostoru. Doporučujeme všem, aby pro veškerou činnost, která se týká elektřiny, využili služeb odborníků, neboť jakékoliv zásahy laika do elektrické instalace mohou mít nedozírné následky.

Mezi nejčastější problémy v elektroinstalaci patří zejména ve starých domech nedostatek zásuvek. Zásuvkové obvody bývají často poddimenzované a nezvládají požadovanou zátěž. Pak se stává, že jističe, někdy i pojistky tzv. vypadávají, vedení se zahřívá a může snadno dojít k zahoření nevyhovující instalace.

Pokud potřebujete novou elektroinstalaci, rozvrhneme ji ve vašem domě tak, aby nemohl nastat žádný problém. Pamatujte, že jde o složitou problematiku, kterou je třeba svěřit profesionálům a ty najdete právě v naší firmě.